Skip to main content Skip to footer

Klassisk hørelære

Kunne du godt tænke dig at blive bedre til at bruge dine ører og læse noder, så er hørelære det perfekte fag for dig.

I hørelære skal vi bl.a.:
arbejde med melodi- og rytmelæsning på mange sjove måder samt lære at høre og identificere forskellige typer af akkorder og intervaller, arbejde med puls, lære at skrive noder og synge sammen.
Meld dig til hørelære og få et dejligt og sjovt samvær med andre musikskoleelever.
Hørelære er for alle klassiske elever, det understøtter instrumentalundervisningen, og der forventes ingen forkundskaber.