Skip to main content Skip to footer

Sådan optages elever

Køge Musikskole er for 0 - 25 årige elever

Prioritering

  1. Elever som gik i foregående sæson og er rettidigt gentilmeldt.
  2. Elever som gik i foregående sæson som ønsker at skifte fag og/eller lærer og er rettidigt gentilmeldt.
  3. Elever som har holdt orlov i foregående sæson og er rettidigt gentilmeldt.
  4. Elever som har stået på venteliste i foregående sæson og er rettidigt gentilmeldt.
  5. Nye elever

Tidsplan

  • Gentilmelding for tidligere elever er muligt i april/maj. Datoer offentliggøres her på siden.
  • Nye elever kan tilmelde sig året rundt. Dog i april/maj, hvis man vil være med fra sæsonstart.
  • Elevfordeling og skemalægning på lærer og fag i juni.
  • Informationsmail vedr. optagelse, tid, sted og startdato udsendes sidst i juni og igen kort før sæsonstart.