Klassisk Hørelære

NYT FAG - KLASSISK HØRELÆRE PÅ HOLD

Klassisk Hørelære

Klassisk Hørelære

Kunne du godt tænke dig at blive bedre til at bruge dine ører og læse noder, så er hørelære det perfekte fag for dig.
I hørelære skal vi bl.a.:
arbejde med melodi- og rytmelæsning på mange sjove måder
lære at høre og identificere forskellige typer af akkorder og intervaller
arbejde med puls
lære at skrive noder
synge sammen
Meld dig til hørelære og få et dejligt og sjovt samvær med andre musikskoleelever.
Hørelære kommer til at ligge torsdag kl. 16.00-16.45 og 16.45-17.30, og man melder sig for et halvt år ad gangen, i alt 18 undervisningsgange.


Underviser: Philip Due Nørgaard

Holdstørrelse: 5-6 elever pr. hold

Undervisningstid: 45 min.

Undervisningsdag: torsdag kl. 16.00-16.45 og 16.45-17.30

Undervisningssted: Køge Musikskole, ved Stadion 1

Pris: GRATIS