Talent2

Du brænder for musikken

Talentlinjen - for dig, der bare ikke kan lade være!

Du vil gerne fordybe dig
Du er nysgerrig - åben for læring
Du kan lide at optræde - både solo og sammen med andre

Talentlinjen er et tilbud til dig, der bare ikke kan lade musikken være!

Et tilbud om intensiv musikundervisning i en ung alder. Du er allerede godt i gang - har spillet eller sunget nogle år. Du har en særlig interesse samt anlæg for musik - og du vil gerne vide mere!

Som elev på Talentlinjen får du mulighed for at fordybe dig i musikken og det musikalske samvær med ligesindede mellem typisk 12-15 år. Du indstilles til Talentlinjen af din lærer - for et år ad gangen.

Ugentlig undervisning Klassisk linje 


Fællesfag (Rytmisk træning/Koordination/Praktisk hørelære og Kor) 60 min.
Hovedfag 45 min. 
Teori/hørelære 45 min. 
Sammenspil 45 min.
Valgfrit bifag 20 min.* 
*) Som bifag kan vælges klaver eller guitar, men der kan dispenseres fra dette fag grundet dine folkeskolefag/skema.


Ugentlig undervisning Rytmisk linje


Fællesfag (Rytmisk træning/Koordination/Praktisk hørelære og Kor) 60 min.
Hovedfag 45 min.
Sammenspil/teori/hørelære 90 min.
Valgfrit bifag 20 min.*
*) Som bifag kan vælges klaver eller guitar, men der kan dispenseres fra dette fag grundet dine folkeskolefag/skema.

Herudover
2 årlige (obligatoriske) koncerter,
1-2 workshops/sammenspilsdage (obligatoriske)
1 tur "ud af huset".

På Talentlinjen har du dobbelt hovedfagslektion, sammenspil og teori/hørelære, som for de rytmiske elevers vedkommende er integreret i deres sammenspilsundervisning. Herudover har du bifags-klaver/-guitar 20 min om ugen (alternativt 40/60 min. på hold á 2-3 delt.)

I Fællesfag er hele Talent-holdet samlet. Her er fokus på den kropslige tilgang til rytmik, puls og koordination. Der arbejdes herudover med praktisk hørelære, kor, solfege, (body-)percussion, crossover-sammenspil samt musikalske begreber i den klassiske og rytmiske verden.

Pris
Prisen for at gå på Talentlinjen er 8.300,- pr. sæson, som er betaling for hovedfags-lektion (45 min.) + særlige fællesdage.

Øvrig undervisning er gratis for eleven. Deltagelse obligatorisk.

Indstillingskriterier:
Hvordan kommer jeg på Talentlinjen?

Du har potentialet, motivationen og nysgerrigheden.
Din lærer indstiller dig til Talentlinjen - tag en snak med ham/hende.
Der er ikke optagelsesprøve til Talentlinjen, men dog begrænsede pladser.
Du bliver indstillet for et år ad gangen.
Din lærer vurderer hvert forår - ud fra udvikling og motivation - om du fortsat skal indstilles.

 

> Ungdomskor - 7. klasse og opefter

> Bands og orkestre