Musikcafe1

Sang og kor:

Spirekor 0. - 1. klasse

Spirekoret er for alle børn i alderen 6-8 år (0.-1. klasse), der har lyst til at synge og lege sig ind i musikken.

Vi vil øve os på at synge og lære sangene igennem bevægelse, sanglege, dans, stemmeøvelser og solmisation (håndtegn).

Anna Kjærsgaard, som er korleder for spirekoret, har en masse erfaring som musik- og bevægelseslærer, og har bl.a. udgivet undervisningsmateriale hertil.

Derfor vil undervisningen bære præg af den legende tilgang til det at synge.                       

Underviser:
Anna Kjærsgaard