koege musikskole elevoptagelse top

Sådan optages elever

Køge Musikskole er for 0 - 25 årige elever

Prioritering:

1.  Elever som gik i foregående sæson og er rettidigt gentilmeldt.
2. Elever som gik i foregående sæson som ønsker at skifte fag og/eller lærer og er rettidigt gentilmeldt.
3.  Elever som har holdt orlov i foregående sæson og er rettidigt gentilmeldt.

4.

Elever som har stået på venteliste i foregående sæson og er rettidigt gentilmeldt.

5.

Nye elever

 

Tidsplan:
Gentilmelding for tidligere elever er muligt i april/maj. Datoer offentliggøres her på siden.

Nye elever kan tilmelde sig året rundt. Dog i april/maj, hvis man vil være med fra sæsonstart.

Elevfordeling og skemalægning på lærer og fag i juni.

Informationsmail vedr. optagelse, tid, sted og startdato udsendes sidst i juni og igen kort før sæsonstart.


> Se ferieplan her