test contact image

Priser sæson 2021/2022


For de mindste

Minimus-Raslemus-Rytmemus
60 min.- 7 uger 1 rate á kr. 295,-


Musik og bevægelse
10 rater á 185,-  I alt 1.850,-


Musikgrundskole
10 rater á 230,-  I alt 2.300,-


MAX Musik-Karrusel
10 rater á 295-  I alt 2.950,-


ORK Orkester
10 rater á 295-  I alt 2.950,-

 

Instrument/sangundervisning

20 min.
10 rater á 345,-  I alt kr. 3.450,-


25 min.
10 rater á 425,-  I alt kr. 4.250,-


30 min.
10 rater á 515,-  I alt kr. 5.150,-


35 min.
10 rater á 595,-  I alt kr. 5.950,-


40 min.
10 rater á 680,-  I alt kr. 6.800,-


45 min.
10 rater á 765,-  I alt kr. 7.650,-


Hørelære
10 rater á 135,- I alt kr. 1.350,-


Online instrumentundervisning
10 rate á kr. 425,- I alt 4.250,-


Talentlinje 36 uger
10 rater á 840,-  I alt kr. 8.400,-

Kor:
Børnekor 36 uger á 60 min. GRATIS 

Juniorkor Køge 36 uger á 60 min. (GRATIS hvis man går til instrument og sangundervisning)
10 rater á kr. 135,-  I alt kr. 1.350,-

Ungdomskor 36 uger á 60 min. (GRATIS hvis man går til instrument og sangundervisning)
10 rater á kr. 135,-  I alt kr. 1.350,-

Instrumentleje
100,- kr. pr. måned i 10 måneder (sept.-juni)   
10 rater á kr. 100,- I alt kr. 1000,-

Copydan
Pr. sæson for instrumet- og sangelever
1 rate á 55,-  I alt kr. 55,-

Rateinddeling
Elevbetalingen opkræves via E-Boks

Skoleåret inddeles i 10 rater           

1. rate: september 2021
2. rate: oktober 2021
3. rate: november 2021
4. rate: december 2021
5. rate: januar 2022
6. rate: Februar 2022
7. rate: marts 2022
8. rate: April 2022
9. rate: maj 2022
10. rate: juni 2022

Rabat

Der gives søskenderabat for den anden og efterfølgende søskende - 25 % pr. barn.

Der gives rabat når barnet går til flere fag - 25 % for andet og efterfølgende fag. Rabatten beregnes på de billigste fag

Juniorkor og ungdomskor er gratis, hvis eleven går til instrument- eller sangundervisning.


Rykker og gebyr
Køge Musikskole opkræver elevbetalingen via Køge Kommune.

Vær opmærksom på at, ved for sen indbetaling tillægges et gebyr på kr. 250,- + renter. Såfremt der her efter stadig ikke betales, vil sagen blive overdraget til SKAT.