Nyheder

23. april 2021

Musikskolens genåbning

Musikskolen åbner mandag d. 26. april for elever fra 0 til og med 17 år – dog ikke for kor- og sangelever. Forsamlingsloftet er sat til 25, hvilket betyder at langt de fleste bands, orkestre og sammenspilshold også kan mødes igen. 
Sangelever og alle elever over 18 år vil fortsat blive undervist online.

I forbindelse med genåbningen gælder følgende restriktioner:

 • Mundbind skal bæres på alle fællesområder (gælder ikke børn op til 12 år). 

 • Forældre har ikke adgang til gangarealer og lokaler. Særlige regler gælder dog for forældre-barn-hold for de 0-5 årige, samt de alleryngste børn, der modtager Suzuki-undervisning. Her har 1 forælder adgang pr. barn.
   Det aftales mellem lærer og elev, om eleven
  selv kommer til undervisningslokalet, eller om eleven skal hentes ved døren.

 • Der er ikke krav om at 0-17 årige testes i forhold til musikskolens aktiviteter. 

 • Musikskolens undervisning på folkeskoler og daginstitutioner følger retningslinjerne for de pågældende områder. 

 • Musikskolen underviser efter Corona-anbefalinger fra DMK (Danske Musik- og Kulturskoler):
   
  https://dmkskoler.dk/retningslinjer-for-genaabningen/

 • Musikskolens undervisning foregår efter de til en hver tid gældende Corona-anbefalinger fra øverste sundhedsmyndigheder, samt Køge Kommunes regler for adgang til de kommunale bygninger. 

Musikskolens kontor er åbent igen for personlig betjening fra mandag til torsdag i tidsrummet kl. 08.00-12.00.

 

 

SE ALLE NYHEDER >