Kalender

11. januar 2024
Kl. 19:00

MGK online-informationsmøde

Mød MGK Sjælland i januar
Drømmer du om et liv med musik? Så kom til et af MGK Sjællands informationsmøder i januar og bliv klogere på dine muligheder. 

MGK er et 3-årigt kursusforløb, hvor du fordyber dig i musikken og udvikler dine musikalske evner. Hvad enten du drømmer om et liv som professionel musiker, eller blot ønsker at musikken skal være en væsentlig del af dit liv, tilbyder MGK Sjælland dig et intensivt undervisningsforløb, der fører dig videre i musikkens verden. 

Læs mere om MGK Sjællands fire linjer, januars informationsmøder og optagelsesprøverne her på hjemmesiden.

Meld dig til optagelsesprøven senest d. 1. februar 2024.

Informationsmøderne finder sted på følgende datoer:

Torsdag d. 11. januar kl. 19.00 – 21.00 Online-møde
Link til mødet finder du på forsiden og her:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTVmNDg5N2ItZjNkMi00MjZhLTlkMWMtYjdmM2U2ZmI0YWJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2230e26b6b-4326-48a1-9448-54041f179171%22%2c%22Oid%22%3a%228b8eed05-e00e-49c1-b7bf-a7e334854536%22%7d

Tirsdag d. 16. januar kl. 19.00 - 21.00 på Køge Musikskole
Onsdag d. 17. januar kl. 19.00 - 21.00 på Vordingborg Musikskole


ALLE ARRANGEMENTER