Kalender

11. OKTOBER 2022
Kl. 19:00
salen
Musikcafé i salen på Køge Musikskole. >
09. NOVEMBER 2022
Kl. 19:00
salen
Musikcafé i salen på Køge Musikskole. >
12. NOVEMBER 2022
Kl. 10:00
Klassisk MGK/Talentdag >
23. NOVEMBER 2022
Kl. 19:00
Sal
Musikcafé i Vandrehallen på Borup Kulturhus med Musikskolens elever og lærere >
05. DECEMBER 2022
Kl. 19:00
salen
Musikcafé i salen på Køge Musikskole. >
08. DECEMBER 2022
Kl. 19:00
Julekoncert i Køge Kirke >
09. MARTS 2023
Kl. 19:00
salen
Musikcafé i salen på Køge Musikskole >