test contact image

Ansatte

Lærere
Køge Musikskole har en stor engageret lærerstab med uddannelse fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Rytmisk Musikkonservatorium, udenlandske musikkoncervatorier og universitetet.

Mange af lærerne har også en kariere som professionelle musikere ved siden af deres arbejde i Køge Musikskole.

Administration
Musikskolens sekretærer Maja og Jane sørger for at skolens dagligdag fungerer. De svarer gerne på alle mulige og umulige spørgsmål om musikskolen.

Teknik
Niels står for vedligehold af skolens lokaler og instrumenter.

Ledelsen
Thomas, Lene og Ramus holder enderne samlet.

 

> Lærere
> Administration
> Teknisk personale
> Ledelse